Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
parków poświęcono ochronie profili geologicznych i form geomorfologicznych, jak np. Park Colorado.
Obecnie do ochrony wybranych rejonów ziemi tworzy się w Polsce:
- parki narodowe,
- rezerwaty przyrody nieożywionej,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- pomniki przyrody,
- stanowiska dokumentacyjne.
W roku 1975 ukazał się specjalny Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Ochrona przyrody nieożywionej stanowi bardzo istotny element tworzonego obecnie Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych (WSOCh) mającego docelowo objąć około 1/3 powierzchni kraju (Kozłowski, 1980). Jednym z zadań tego systemu jest ochrona krajobrazów ze względu na przesłanki naukowe, rekreacyjno-dydaktyczne, a także estetyczno-kulturowe.

Wdrożenie ochrony litosfery

Stosunkowo niedawno nauczyliśmy się patrzeć na
parków poświęcono ochronie profili geologicznych i form geomorfologicznych, jak np. Park Colorado.<br>Obecnie do ochrony wybranych rejonów ziemi tworzy się w Polsce:<br>- parki narodowe,<br>- rezerwaty przyrody nieożywionej,<br>- parki krajobrazowe,<br>- obszary chronionego krajobrazu,<br>- pomniki przyrody,<br>- stanowiska dokumentacyjne.<br>W roku 1975 ukazał się specjalny &lt;hi&gt;Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce&lt;/&gt;. Ochrona przyrody nieożywionej stanowi bardzo istotny element tworzonego obecnie Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych (WSOCh) mającego docelowo objąć około 1/3 powierzchni kraju (Kozłowski, 1980). Jednym z zadań tego systemu jest ochrona krajobrazów ze względu na przesłanki naukowe, rekreacyjno-dydaktyczne, a także estetyczno-kulturowe.<br><br>&lt;tit&gt;Wdrożenie ochrony litosfery&lt;/&gt;<br><br>Stosunkowo niedawno nauczyliśmy się patrzeć na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego