Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Dla każdego regionu trzeba opracować regionalną politykę ekologiczną. Do czasu wykształcenia się dużych 13 regionów, treści ekorozwojowe należy wprowadzić do wojewódzkich studiów zagospodarowania przestrzennego.

Ujęcie gminne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny być zgodne z założeniami ekorozwoju. Zgodność tę można uzyskać przez odpowiednie opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ochrona przyrody. Nakłady na ochronę przyrody w budżecie MOŚZNiL muszą wynosić około 3%, a nie 0,5%, jak to jest obecnie, oraz około 10% w budżecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwiłoby to nadanie właściwej roli Parkom Narodowym i Krajobrazowym. Ministerstwo powinno premiować ochronę bioróżnorodności, realizację powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gmin
Dla każdego regionu trzeba opracować regionalną politykę ekologiczną. Do czasu wykształcenia się dużych 13 regionów, treści ekorozwojowe należy wprowadzić do wojewódzkich studiów zagospodarowania przestrzennego.<br><br>&lt;tit&gt;Ujęcie gminne.&lt;/&gt; Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny być zgodne z założeniami ekorozwoju. Zgodność tę można uzyskać przez odpowiednie opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.<br><br>&lt;tit&gt;Ochrona przyrody&lt;/&gt;. Nakłady na ochronę przyrody w budżecie MOŚZNiL muszą wynosić około 3%, a nie 0,5%, jak to jest obecnie, oraz około 10% w budżecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwiłoby to nadanie właściwej roli Parkom Narodowym i Krajobrazowym. Ministerstwo powinno premiować ochronę bioróżnorodności, realizację powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gmin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego