Typ tekstu: Książka
Autor: Kofta Krystyna
Tytuł: Wychowanie seksualne dla klasy wyższej, średniej i niższej
Rok: 2000
nadawania imienia Onan dzieciom płci męskiej na chrzcie świętym.
Najpierw szukamy Onana w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, gdzie można znaleźć każdą postać mityczną lub realnie istniejącą, która w znaczący sposób wpłynęła na nasze życie. Onan, jak się zdaje, należy do tej kategorii, ale czeka nas niemiła niespodzianka: Onana nie ma tam, gdzie powinien być; jest Ondraszek, który jako chłopiec z pewnością się onanizował, lecz Onana nie uwzględniono ani jako mitu, ani jako ludzkiej tradycji, ani też kultury, a przecież wyobrażenia będące przedmiotem i podmiotem onanizmu są z kulturą związane, zmieniają się ideały piękna, a wraz z nimi obrazy
nadawania imienia Onan dzieciom płci męskiej na chrzcie świętym.<br>Najpierw szukamy Onana w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, gdzie można znaleźć każdą postać mityczną lub realnie istniejącą, która w znaczący sposób wpłynęła na nasze życie. Onan, jak się zdaje, należy do tej kategorii, ale czeka nas niemiła niespodzianka: Onana nie ma tam, gdzie powinien być; jest Ondraszek, który jako chłopiec z pewnością się onanizował, lecz Onana nie uwzględniono ani jako mitu, ani jako ludzkiej tradycji, ani też kultury, a przecież wyobrażenia będące przedmiotem i podmiotem onanizmu są z kulturą związane, zmieniają się ideały piękna, a wraz z nimi obrazy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego