Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
to jednak wyjątki i ludzie pracy fizycznej nie są przyzwyczajeni do chodzenia na szczudłach i nawet gdyby chcieli nakładać sztuczne barwy, poczucie prawdy bierze górę, a obraz kreślony staje się wiernym odtworzeniem tego co było. Przesady nie było
"Głód i nędza były źródłem, z którego myśl o pamiętnikach się poczęła
"Ów zbiorowy obraz - obraz nękanej klęską bezrobocia wielkiej rzeszy istot ludzkich - stworzyły swoim wysiłkiem zbiorowym setki rąk, które nadesłały do Instytutu opowieść o swojej nędzy (podkr. moje - F.J.)".
"Kiedyż zadaje ? - tymi słowy rozpoczynał Krzywicki przedmowę do Pamiętników chłopów.
"To pytanie gości obecnie na uściech chłopa polskiego, harującego od świtu do
to jednak wyjątki i ludzie pracy fizycznej nie są przyzwyczajeni do chodzenia na szczudłach i nawet gdyby chcieli nakładać sztuczne barwy, poczucie prawdy bierze górę, a obraz kreślony staje się wiernym odtworzeniem tego co było. Przesady nie było &lt;gap&gt;<br>"Głód i nędza były źródłem, z którego myśl o pamiętnikach się poczęła &lt;gap&gt;<br>"Ów zbiorowy obraz - obraz nękanej klęską bezrobocia wielkiej rzeszy istot ludzkich - stworzyły swoim wysiłkiem zbiorowym setki rąk, które nadesłały do Instytutu opowieść o swojej nędzy (podkr. moje - F.J.)".<br>&lt;page nr=78&gt; "Kiedyż zadaje ? - tymi słowy rozpoczynał Krzywicki przedmowę do Pamiętników chłopów.<br>"To pytanie gości obecnie na uściech chłopa polskiego, harującego od świtu do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego