Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochronne
Rok: 2003
najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.).
ODBIÓR SYGNAŁU I WYJAZD PATROLU INTERWENCYJNEGO
ZLOKALIZOWANIE ZAGROŻENIA I UJECIE SPRAWCY
NARUSZENIE STREFY DOZOROWANEJ
Sygnał radiowy, uaktywniony poprzez naruszenie prywatnej strefy chronionej jest automatycznie rejestrowany i natychmiast przekazywany przez operatora do samochodowych patroli interwencyjnych, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.)
Patrole interwencyjne
Do grup patrolowo-interwencyjnych SOLID SECURITY zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Oddziały te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt oraz broń krótką i długą. Załoga patrolu interwencyjnego jest jednakowo umundurowana i dobrana pod względem możliwości psychofizycznych.
W czasie
najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.).<br>ODBIÓR SYGNAŁU I WYJAZD PATROLU INTERWENCYJNEGO<br>ZLOKALIZOWANIE ZAGROŻENIA I UJECIE SPRAWCY<br>NARUSZENIE STREFY DOZOROWANEJ<br>Sygnał radiowy, uaktywniony poprzez naruszenie prywatnej strefy chronionej jest automatycznie rejestrowany i natychmiast przekazywany przez operatora do samochodowych patroli interwencyjnych, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.)<br>Patrole interwencyjne <br>Do grup patrolowo-interwencyjnych &lt;name type="org"&gt;SOLID SECURITY&lt;/&gt; zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Oddziały te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt oraz broń krótką i długą. Załoga patrolu interwencyjnego jest jednakowo umundurowana i dobrana pod względem możliwości psychofizycznych.<br>W czasie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego