Typ tekstu: Książka
Autor: Ziembiński Zygmunt
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
takiego rodzaju musiały być zadane nożem przez silną osobę. W jakiej części zeznań lekarz ten spełnia rolę biegłego?
3. Według art. 154 kod. cyw.: "Domniemywa się, że mury, płoty, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów". Jan, sąsiad Piotra, nie pozwala Piotrowi moczyć lnu w granicznym rowie, choć sam to czyni. Piotr chce wnieść sprawę do sądu. Kogo w razie procesu będzie obciążać dowód: czy Jana - że ma wyłączne prawo używać rowu, czy też Piotra - że ma prawo używać rowu razem z Janem, zważywszy, że ich prawa własności co do sąsiadujących gruntów
takiego rodzaju musiały być zadane nożem przez silną osobę. W jakiej części zeznań lekarz ten spełnia rolę biegłego?<br> 3. Według art. 154 kod. cyw.: "Domniemywa się, że mury, płoty, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów". Jan, sąsiad Piotra, nie pozwala Piotrowi moczyć lnu w granicznym rowie, choć sam to czyni. Piotr chce wnieść sprawę do sądu. Kogo w razie procesu będzie obciążać dowód: czy Jana - że ma wyłączne prawo używać rowu, czy też Piotra - że ma prawo używać rowu razem z Janem, zważywszy, że ich prawa własności co do sąsiadujących gruntów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego