Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
wyrok sądu.
§ 29
1. TUiR "WARTA" SA ustala i wypłaca odszkodowanie należne poszkodowanemu w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego za czyny niedozwolone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. TUiR "WARTA" SA pokrywa ponadto:
1) koszty sądowej i pozasądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej,
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą TUiR "WARTA" SA dla ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody.
3. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA" SA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi kwota odpowiadająca pięciokrotnej wartości sumy ubezpieczenia mieszkania.
§ 30
1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR "WARTA" SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania udokumentowanego zgłoszenia szkody i roszczenia.
2
wyrok sądu.<br>§ 29<br>1. TUiR "WARTA" SA ustala i wypłaca odszkodowanie należne poszkodowanemu w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego za czyny niedozwolone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.<br>2. TUiR "WARTA" SA pokrywa ponadto:<br>1) koszty sądowej i pozasądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej, <br>2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą TUiR "WARTA" SA dla ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody.<br>3. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA" SA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi kwota odpowiadająca pięciokrotnej wartości sumy ubezpieczenia mieszkania.<br>§ 30<br>1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR "WARTA" SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania udokumentowanego zgłoszenia szkody i roszczenia.<br>2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego