Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
w oparciu o jedną z trzech wersji STANDARD, SUPER STANDARD i EXTRASTANDARD.
7. Wersja STANDARD obejmuje:
1) pomoc prawną,
2) powrót członków rodziny ubezpieczonego do kraju.
8. Wersja SUPER STANDARD, oprócz usług wymienionych powyżej, obejmuje dodatkowo:
1) opiekę nad nieletnimi dziećmi.
2) wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju
9. Wersja EKSTRA STANDARD obejmuje ponadto:
1) pokrycie kosztów szczególnych,
2) wynajęcie i zakwaterowanie kierowcy,
3) pokrycie kosztów odwiedzin osób bliskich,
4) kontynuację zaplanowanej podróży.
5) pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów,
6) przekazanie wiadomości,
7) pomoc finansową.
10. Obowiązki ubezpieczonego w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochron4 ubezpieczeniową assistance:
1) zgłoszenie faktu powstania zdarzenia do
w oparciu o jedną z trzech wersji STANDARD, SUPER STANDARD i EXTRASTANDARD.<br>7. Wersja STANDARD obejmuje:<br>1) pomoc prawną,<br>2) powrót członków rodziny ubezpieczonego do kraju.<br>8. Wersja SUPER STANDARD, oprócz usług wymienionych powyżej, obejmuje dodatkowo:<br>1) opiekę nad nieletnimi dziećmi.<br>2) wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju<br>9. Wersja EKSTRA STANDARD obejmuje ponadto:<br>1) pokrycie kosztów szczególnych, <br>2) wynajęcie i zakwaterowanie kierowcy,<br>3) pokrycie kosztów odwiedzin osób bliskich, <br>4) kontynuację zaplanowanej podróży.<br>5) pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów, <br>6) przekazanie wiadomości, <br>7) pomoc finansową.<br>10. Obowiązki ubezpieczonego w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochron4 ubezpieczeniową assistance:<br>1) zgłoszenie faktu powstania zdarzenia do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego