Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
uszkodzonych czołgów oraz na burzeniu betonowych nabrzeży rzek uregulowanych);
- wyszukiwania i podnoszenia zatapianego sprzętu bojowego.
Jak z tego wynika, proces szkolenia płetwonurka jest trudny i złożony... Płetwonurek musi się bowiem uczyć wykonywania wielu czynności w specyficznych warunkach, wymagających od niego dużej samodzielności, opanowania, szybkiego refleksu oraz psychicznej odporności.
ORGANIZACJA PROCESU SZKOLENIA PŁETWONURKÓW
Należyte i skuteczne szkolenie płetwonurków zależy przede wszystkim od właściwej jego organizacji. Poza tym bardzo istotne znaczenie ma zapewnienie szkolonym dostatecznej liczby sprzętu technicznego, materiałów i pomocy szkoleniowych. Duży wpływ na proces szkolenia ma również odpowiednio opracowany plan szkolenia, dobór przedmiotów oraz ich tematyki. W planie szkolenia należy uwzględnić
uszkodzonych czołgów oraz na burzeniu betonowych nabrzeży rzek uregulowanych);<br>- wyszukiwania i podnoszenia zatapianego sprzętu bojowego. <br>Jak z tego wynika, proces szkolenia płetwonurka jest trudny i złożony... Płetwonurek musi się bowiem uczyć wykonywania wielu czynności w specyficznych warunkach, wymagających od niego dużej samodzielności, opanowania, szybkiego refleksu oraz psychicznej odporności.<br>&lt;tit1&gt;ORGANIZACJA PROCESU SZKOLENIA PŁETWONURKÓW&lt;/tit1&gt; <br>Należyte i skuteczne szkolenie płetwonurków zależy przede wszystkim od właściwej jego organizacji. Poza tym bardzo istotne znaczenie ma zapewnienie szkolonym dostatecznej liczby sprzętu technicznego, materiałów i pomocy szkoleniowych. Duży wpływ na proces szkolenia ma również odpowiednio opracowany plan szkolenia, dobór przedmiotów oraz ich tematyki. W planie szkolenia należy uwzględnić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego