Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
w nich odpowiednich nawyków związanych z działaniem na polu walki i realizacją zadań w warunkach ekstremalnych. W dowódcach wyrabiały natomiast poczucie odpowiedzialności za żołnierzy, sprzęt i wykonywanie zadań.
Stosunki społeczne i kulturowe na obszarze operacji (misji), odmienne od polskich, były zawsze brane pod uwagę w procesie przygotowania i prowadzenia misji. Specyfika wykonywanych zadań wymuszała bowiem konieczność utrzymywania poprawnych kontaktów z miejscową ludnością. Żołnierzy - zgodnie z przyjętą zasadą - zapoznawano wcześniej z lokalnymi obyczajami i problemami. Ważne było to również ze względu na nie zawsze pokojowe zachowanie miejscowej ludności.
Warunki terenowe i klimatyczne, oddziałujące na sposób wykonywania zadań inżynieryjnych, były w obszarach misji
w nich odpowiednich nawyków związanych z działaniem na polu walki i realizacją zadań w warunkach ekstremalnych. W dowódcach wyrabiały natomiast poczucie odpowiedzialności za żołnierzy, sprzęt i wykonywanie zadań.<br>Stosunki społeczne i kulturowe na obszarze operacji (misji), odmienne od polskich, były zawsze brane pod uwagę w procesie przygotowania i prowadzenia misji. Specyfika wykonywanych zadań wymuszała bowiem konieczność utrzymywania poprawnych kontaktów z miejscową ludnością. Żołnierzy - zgodnie z przyjętą zasadą - zapoznawano wcześniej z lokalnymi obyczajami i problemami. Ważne było to również ze względu na nie zawsze pokojowe zachowanie miejscowej ludności.<br>Warunki terenowe i klimatyczne, oddziałujące na sposób wykonywania zadań inżynieryjnych, były w obszarach misji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego