Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
14; 10, 2-44; Neh 13, 1-3, 23-30).
Ostatnie spostrzeżenie pozwala bliżej określić czas powstania tego utworu, którego pochodzenie z czasów po niewoli jest niemal całkowicie pewne i nie kwestionowane. Na czasy reformy Nehemiasza i Ezdrasza wskazuje ponadto fakt, że księga ta znajduje się w trzeciej części kanonu Starego Testamentu, a więc wśród "pism", nie zaś w drugiej części, wśród "proroków". Pierwszy werset Księgi Rut zdaje się też wskazywać, że jej autor znał już deuteronomiczne opracowanie Księgi Sędziów. Wyjaśnienie zaś zwyczaju związanego z zawieraniem kontraktów kupna i sprzedaży (Rut 4, 7) wskazuje, że był on wówczas przestarzały i już zapomniany
14; 10, 2-44; Neh 13, 1-3, 23-30). <br>Ostatnie spostrzeżenie pozwala bliżej określić czas powstania tego utworu, którego pochodzenie z czasów po niewoli jest niemal całkowicie pewne i nie kwestionowane. Na czasy reformy Nehemiasza i Ezdrasza wskazuje ponadto fakt, że księga ta znajduje się w trzeciej części kanonu Starego Testamentu, a więc wśród "pism", nie zaś w drugiej części, wśród "proroków". Pierwszy werset Księgi Rut zdaje się też wskazywać, że jej autor znał już deuteronomiczne opracowanie Księgi Sędziów. Wyjaśnienie zaś zwyczaju związanego z zawieraniem kontraktów kupna i sprzedaży (Rut 4, 7) wskazuje, że był on wówczas przestarzały i już zapomniany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego