Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
urząd nauczania - jak pisał w Księgach o jasnym a szczyrym Słowie Bożym. Hozjusz - dodajmy na dowód, że lęk przed polszczyzną był lękiem przed językiem żywym, a więc nieustabilizowanym - proponował, jeśli to już konieczne, by teksty kanoniczne tłumaczyć raczej na język "słowieński, czyli dalmatski". Miał oczywiście na myśli staro-cerkiewno-słowiański.
Stary Testament został spisany w języku hebrajskim, a pierwsza ewangelia ułożona była w języku aramejskim, macierzystym języku Jezusa i apostołów. Aramejska praewangelia nie dochowała się i Nowy Testament znamy tylko w wersji greckiej. Biblia przełożona przez św. Hieronima (ok. 347-419) na potoczną łacinę IV/V w., z racji owej przystępności zwana
urząd nauczania - jak pisał w Księgach o jasnym a szczyrym Słowie Bożym. Hozjusz - dodajmy na dowód, że lęk przed polszczyzną był lękiem przed językiem żywym, a więc nieustabilizowanym - proponował, jeśli to już konieczne, by teksty kanoniczne tłumaczyć raczej na język "słowieński, czyli dalmatski". Miał oczywiście na myśli staro-cerkiewno-słowiański.<br>Stary Testament został spisany w języku hebrajskim, a pierwsza ewangelia ułożona była w języku aramejskim, macierzystym języku Jezusa i apostołów. Aramejska praewangelia nie dochowała się i Nowy Testament znamy tylko w wersji greckiej. Biblia przełożona przez św. Hieronima (ok. 347-419) na potoczną łacinę IV/V w., z racji owej przystępności zwana
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego