Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
przez cesarza o istotę nauki zen, zagrał na flecie.
W Japonii kontynuatorem linii huanglong (jap. oryo) domostwa
linji (jap. rinzai) był Eisai (1141-1215), a linii yanqi (jap. yogi)
Shinchi Kakushin (1207-1297). Domostwo caodong (jap. soto)
zostało przeniesione do Japonii przez Dogena (1200-1253).
XII-XIV
wiek
Okres Kamakura
Synkretyzm zen z formami buddyzmu ezoterycznego tendai
charakterystyczny dla Eisaia (1141-1215) oraz ze szkołą shingon
typowy dla Shinchi Kakushina (1207-1298).
1187 rok Druga podróż Eisaia do Chin, w czasie której zainteresował się zen.
Rozpoczął praktykę zen na górze Tiantai pod kierunkiem mistrza
Xuan Huaichanga (jap. Koan Esho) z domostwa
przez cesarza o istotę nauki zen, zagrał na flecie. <br>W Japonii kontynuatorem linii huanglong (jap. oryo) domostwa <br>linji (jap. rinzai) był Eisai (1141-1215), a linii yanqi (jap. yogi) <br>Shinchi Kakushin (1207-1297). Domostwo caodong (jap. soto) <br>zostało przeniesione do Japonii przez Dogena (1200-1253). <br>XII-XIV <br>wiek <br>Okres Kamakura <br>Synkretyzm zen z formami buddyzmu ezoterycznego tendai <br>charakterystyczny dla Eisaia (1141-1215) oraz ze szkołą shingon <br>typowy dla Shinchi Kakushina (1207-1298). <br>1187 rok Druga podróż Eisaia do Chin, w czasie której zainteresował się zen. <br>Rozpoczął praktykę zen na górze Tiantai pod kierunkiem mistrza <br>Xuan Huaichanga (jap. Koan Esho) z domostwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego