Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
pod kulturę umysłową przyszłego klasyka położyła przede wszystkim szkoła, z której wyniósł doskonałą znajomość języka łacińskiego i umiejętność „łatwego w nim mówienia". Z dzieł wybitnych pisarzy grecko-rzymskiej starożytności poznał Żywoty wybitnych mężów Neposa, listy Cycerona do Attyka oraz Pliniusza Młodszego do Trajana, pisma historyczne Liwiusza, Kurcjusza, Salustiusza i Tacyta (zapewne w wyborze), tudzież satyry Juwenalisa i Horacego O sztuce poetyckiej. W klasie szóstej, końcowej, wysłuchał ponadto wykładu „z historii sztuk i kunsztów" oraz z retoryki i poetyki. Ulubiony nauczyciel Koźmiana – profesor wymowy i poezji w szkole lubelskiej Józef Girtler, dostrzegając być może w uczniu pewne uzdolnienia i
pod kulturę umysłową przyszłego klasyka położyła przede wszystkim szkoła, z której wyniósł doskonałą znajomość języka łacińskiego i umiejętność „łatwego w nim mówienia". Z dzieł wybitnych pisarzy grecko-rzymskiej starożytności poznał Żywoty wybitnych mężów Neposa, listy Cycerona do Attyka oraz Pliniusza Młodszego do Trajana, pisma historyczne Liwiusza, Kurcjusza, Salustiusza i Tacyta (zapewne w wyborze), tudzież satyry Juwenalisa i Horacego O sztuce poetyckiej. W klasie szóstej, końcowej, wysłuchał ponadto wykładu „z historii sztuk i kunsztów" oraz z retoryki i poetyki. Ulubiony nauczyciel Koźmiana – profesor wymowy i poezji w szkole lubelskiej Józef Girtler, dostrzegając być może w uczniu pewne uzdolnienia i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego