Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
pomocą tachimetrów elektronicznych (total-station) z rejestracją zewnętrzną na mikrokomputerze PSION. Z rejestracją współrzędnych punktów wyznaczonych z pomiaru tachimetrycznego związana jest procedura kodowania szczegółów terenowych oraz ich połączeń, którą należy interpretować jako transformację informacji przekazywanych dotychczas szkicem polowym na postać numeryczną zapisywaną w rejestratorach typu mikrokomputer PSION.
W rozumieniu Powszechnej Taksacji Nieruchomości obiektem jest działka, budynek (budowla) i lokal. Zakres informacji geometrycznych i atrybutów opisujących działkę i budynek, zgodnie z wytycznymi instrukcji technicznej K-1, należy na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości rozszerzyć o cechy generujące wartość tych nieruchomości. Są one możliwe do pozyskiwania podczas inwentaryzacji terenowej, a ich kodowanie i rejestrowanie
pomocą tachimetrów elektronicznych (&lt;HI rend="italic"&gt;total-station&lt;/HI&gt;) z rejestracją zewnętrzną na mikrokomputerze PSION. Z rejestracją współrzędnych punktów wyznaczonych z pomiaru tachimetrycznego związana jest procedura kodowania szczegółów terenowych oraz ich połączeń, którą należy interpretować jako transformację informacji przekazywanych dotychczas szkicem polowym na postać numeryczną zapisywaną w rejestratorach typu mikrokomputer PSION.<br>W rozumieniu Powszechnej Taksacji Nieruchomości obiektem jest działka, budynek (budowla) i lokal. Zakres informacji geometrycznych i atrybutów opisujących działkę i budynek, zgodnie z wytycznymi instrukcji technicznej K-1, należy na potrzeby Powszechnej Taksacji Nieruchomości rozszerzyć o cechy generujące wartość tych nieruchomości. Są one możliwe do pozyskiwania podczas inwentaryzacji terenowej, a ich kodowanie i rejestrowanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego