Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
roku życia.
W Turcji zastał opracowany nowy projekt ustawy, zgodnie z którym uczniowie ostatniej klasy licealnej (równorzędnych) będą odbywać w miesiącach letnich 30-dniowe przeszkolenie wojskowe na obozach letnich. To przeszkolenie będzie im zaliczone jako czteromiesięczna służba wojskowa. Odbycie tego rodzaju kursu ma być warunkiem ukończenia liceum i otrzymania świadectwa.
W czasie pobytu na obozie młodzież - ubrana w mundury wojskowe - będzie szkolna w posługiwaniu się bronią. Dziewczęta zostaną przeszkolone w specjalnościach służb pomocniczych poszczególnych rodzajów wojsk.
Rząd turecki opracował projekt ustawy dotyczącej okresu pełnienia służby wojskowej przez szeregowców.
Artykuł 1 projektu ustawy postanawia, że czas odbywania służby wojskowej przez poborowych podlegających służbie
roku życia.<br>W Turcji zastał opracowany nowy projekt ustawy, zgodnie z którym uczniowie ostatniej klasy licealnej (równorzędnych) będą odbywać w miesiącach letnich 30-dniowe &lt;hi rend="bold"&gt;przeszkolenie wojskowe na obozach letnich.&lt;/hi&gt; To przeszkolenie będzie im zaliczone jako czteromiesięczna służba wojskowa. Odbycie tego rodzaju kursu ma być warunkiem ukończenia liceum i otrzymania świadectwa.<br>W czasie pobytu na obozie młodzież - ubrana w mundury wojskowe - będzie szkolna w posługiwaniu się bronią. Dziewczęta zostaną przeszkolone w specjalnościach służb pomocniczych poszczególnych rodzajów wojsk.<br>Rząd turecki opracował &lt;hi rend="bold"&gt;projekt ustawy dotyczącej okresu pełnienia służby wojskowej przez szeregowców.&lt;/hi&gt; <br>Artykuł 1 projektu ustawy postanawia, że czas odbywania służby wojskowej przez poborowych podlegających służbie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego