Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Ekspress Wieczorny
Nr: 70
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
o ich zakończeniu dzięki sprawnej akcji MO.
Niezależnie od tych głośnych działań MO prowadzi szeroko zakrojoną akcję profilaktyczną. Wymieńmy tu choćby to, że zatroszczono się o zapewnianie bezpieczeństwa ponad 6 tysiącom ludzi starych i samotnych, którzy często padają ofiarą przestępców.
Czy to wszystko oznacza, że pracujemy wręcz idealnie i bezbłędnie?

W ostatnim czasie - kontynuuje gen. Józef Beim - mieliśmy jednak do czynienia z niepokojącym zjawiskiem świadomego podrywania autorytetu organów ścigania. Było wiele całkowicie bezzasadnych ataków i oskarżeń pracowników MO.
Z przykrością należy stwierdzić - mówi dalej zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej - że w tej sytuacji przeżywamy niezawinione upokorzenia. Znosimy to świadomi, że mimo wszelkich trudności
o ich zakończeniu dzięki sprawnej akcji MO. <br>Niezależnie od tych głośnych działań MO prowadzi szeroko zakrojoną akcję profilaktyczną. Wymieńmy tu choćby to, że zatroszczono się o zapewnianie bezpieczeństwa ponad 6 tysiącom ludzi starych i samotnych, którzy często padają ofiarą przestępców. <br>&lt;who2&gt;Czy to wszystko oznacza, że pracujemy wręcz idealnie i bezbłędnie? &lt;/&gt;<br>&lt;gap&gt; <br>&lt;who2&gt;W ostatnim czasie &lt;/&gt;- kontynuuje gen. Józef Beim - &lt;who2&gt;mieliśmy jednak do czynienia z niepokojącym zjawiskiem świadomego podrywania autorytetu organów ścigania. Było wiele całkowicie bezzasadnych ataków i oskarżeń pracowników MO. &lt;/&gt;<br>&lt;q&gt;Z przykrością należy stwierdzić&lt;/&gt; - mówi dalej zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej - &lt;q&gt;że w tej sytuacji przeżywamy niezawinione upokorzenia. Znosimy to świadomi, że mimo wszelkich trudności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego