Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
SA może przyjąć do ubezpieczenia:
1) wybrany przez ubezpieczającego rodzaj lub grupę mienia,
2) ruchomości domowe oraz stale elementy mieszkania wymienione w ust 4 pkt. 1 i 4, należące do ubezpieczającego - będące w mieszkaniu nie zamieszkałym na stale, względnie w mieszkaniu wynajmowanym osobom obcym.

Rozdział III
§ 15. Postanowienia końcowe
1. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Postanowienia te nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Tracą moc ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań. zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA NR UZ/132/92 z dnia
SA może przyjąć do ubezpieczenia:<br>1) wybrany przez ubezpieczającego rodzaj lub grupę mienia,<br>2) ruchomości domowe oraz stale elementy mieszkania wymienione w ust 4 pkt. 1 i 4, należące do ubezpieczającego - będące w mieszkaniu nie zamieszkałym na stale, względnie w mieszkaniu wynajmowanym osobom obcym.<br><br>Rozdział III<br>§ 15. Postanowienia końcowe<br>1. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.<br>Postanowienia te nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.<br>2. Tracą moc ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań. zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA NR UZ/132/92 z dnia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego