Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
rządu. Podjęte zostały działania prowadzące do rzeczywistej restrukturyzacji PKP. Od początku roku 1998 w ramach PKP trwały intensywne prace nad zmianą struktury organizacyjnej. W wyniku wprowadzonej reorganizacji 1 lipca 1998r. wyodrębniono w ramach przedsiębiorstwa cztery sektory, które otrzymały znaczną dozę samodzielności:
Infrastruktura Kolejowa,
Przewozy Pasażerskie,
Przewozy Towarowe,
Trakcja i Zaplecze Warsztatowe.
Utworzono również 11 pionów funkcjonalnych, co łącznie nadało tej strukturze cechy struktury dywizjonalnej.
W tym samym czasie powstało kilka szerszych koncepcji naprawczych kolejnictwa. Dwie z nich były początkowo opracowaniami własnymi PKP, a następnie po korektach - rządowymi. Trzecia, w postaci projektu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, była autorstwa grupy
rządu. Podjęte zostały działania prowadzące do rzeczywistej restrukturyzacji PKP. Od początku roku 1998 w ramach PKP trwały intensywne prace nad zmianą struktury organizacyjnej. W wyniku wprowadzonej reorganizacji 1 lipca 1998r. wyodrębniono w ramach przedsiębiorstwa cztery sektory, które otrzymały znaczną dozę samodzielności:<br>Infrastruktura Kolejowa,<br>Przewozy Pasażerskie,<br>Przewozy Towarowe,<br>Trakcja i Zaplecze Warsztatowe.<br>Utworzono również 11 pionów funkcjonalnych, co łącznie nadało tej strukturze cechy struktury dywizjonalnej.<br>W tym samym czasie powstało kilka szerszych koncepcji naprawczych kolejnictwa. Dwie z nich były początkowo opracowaniami własnymi PKP, a następnie po korektach - rządowymi. Trzecia, w postaci projektu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, była autorstwa grupy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego