Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dziennik Polski
Nr: 4.10
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1980
woj. nowosądeckim. Przedstawili je w swoich wystąpieniach Krystyna Studzińska, Zdzisława Jasztal, Mieczysław Pacholarz. Zwrócono m. in. uwagę, że jakkolwiek od 1975 r. podwojono w nowosądeckim odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną - 2.200 dzieci nie zostało z braku miejsc przyjętych do przedszkoli. Również dla ok. 500 dzieci zabrakło miejsc w żłobkach. Wnikliwie omawiano zagadnienia związana z rodzinami zastępczymi i rozwojem społecznych form opieki nad dzieckiem.
W podjętej uchwale - Sekretariat ZG TPD zwrócił uwagę m. in. na potrzebę mobilizowania sił i środków społecznych na organizowanie szerszej opieki nad dzieckiem. (j)

TADEUSZ JORDAN
O PRACY BEZ EMOCJI
Zjawiskiem najczęściej u nas eksponowanym jest praca
woj. nowosądeckim. Przedstawili je w swoich wystąpieniach Krystyna Studzińska, Zdzisława Jasztal, Mieczysław Pacholarz. Zwrócono m. in. uwagę, że jakkolwiek od 1975 r. podwojono w nowosądeckim odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną - 2.200 dzieci nie zostało z braku miejsc przyjętych do przedszkoli. Również dla ok. 500 dzieci zabrakło miejsc w żłobkach. Wnikliwie omawiano zagadnienia związana z rodzinami zastępczymi i rozwojem społecznych form opieki nad dzieckiem.<br> W podjętej uchwale - Sekretariat ZG TPD zwrócił uwagę m. in. na potrzebę mobilizowania sił i środków społecznych na organizowanie szerszej opieki nad dzieckiem. &lt;au&gt;(j)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br> &lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;au&gt;TADEUSZ JORDAN&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;O PRACY BEZ EMOCJI&lt;/&gt;<br> Zjawiskiem najczęściej u nas eksponowanym jest praca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego