Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
że granica francusko-szwajcarska przechodziła przez jego majętności. W ten sposób w razie konfliktu ze Szwajcarami mógł udać się, nie zagrożony, do swoich francuskich posiadłości, i vice versa - gdyby naraził się Francuzom, mógł bez przeszkód uciec do szwajcarskiej części swoich dóbr. Tak więc dzięki odpowiedniemu zlokalizowaniu tych posiadłości (obszarowo niewielkich) Wolter był zdolny, nie opuszczając ich, skutecznie chronić się przed represjami ze strony władzy. Pisał:

Nie musiał jednak korzystać z tego systemu obronnego; wzrastająca sława uczyniła go bowiem prawie nietykalnym. Władcy bali się tknąć Woltera. Mógł więc przenosić się z jednej siedziby do drugiej wówczas, gdy miał na to ochotę, a
że granica francusko-szwajcarska przechodziła przez jego majętności. W ten sposób w razie konfliktu ze Szwajcarami mógł udać się, nie zagrożony, do swoich francuskich posiadłości, i vice versa - gdyby naraził się Francuzom, mógł bez przeszkód uciec do szwajcarskiej części swoich dóbr. Tak więc dzięki odpowiedniemu zlokalizowaniu tych posiadłości (obszarowo niewielkich) Wolter był zdolny, nie opuszczając ich, skutecznie chronić się przed represjami ze strony władzy. Pisał:<br>&lt;gap&gt;<br>Nie musiał jednak korzystać z tego systemu obronnego; wzrastająca sława uczyniła go bowiem prawie nietykalnym. Władcy bali się tknąć Woltera. Mógł więc przenosić się z jednej siedziby do drugiej wówczas, gdy miał na to ochotę, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego