Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
poprawę frekwencji wyborczej. Wskutek tego odsetek wstrzymujących się od głosowania w porównaniu z referendum spadł z 31,4% do 21,9% .
Ważniejsze są jednak wyniki uzyskane przez poszczególne partie, w tym głównie przez MRP (który wywarł znaczny wpływ na treść konstytucji) i FPK (prowadząca walkę wyborczą w atmosferze rozwiniętego antykomunizmu). Wymowne pod tym względem są dane liczbowe. W czerwcu MRP uzyskał 28,1% oddanych głosów, w listopadzie zaś 26,3%, podczas gdy FPK zdobyła 390 tys. głosów nowych, poprawiając swój wskaźnik procentowy głosów z 26,2 do 28,6% . Odnotować należy porażkę SFIO - spadek otrzymanych głosów z 21,2% do 17
poprawę frekwencji wyborczej. Wskutek tego odsetek wstrzymujących się od głosowania w porównaniu z referendum spadł z 31,4% do 21,9% .<br>Ważniejsze są jednak wyniki uzyskane przez poszczególne partie, w tym głównie przez MRP (który wywarł znaczny wpływ na treść konstytucji) i FPK (prowadząca walkę wyborczą w atmosferze rozwiniętego antykomunizmu). Wymowne pod tym względem są dane liczbowe. W czerwcu MRP uzyskał 28,1% oddanych głosów, w listopadzie zaś 26,3%, podczas gdy FPK zdobyła 390 tys. głosów nowych, poprawiając swój wskaźnik procentowy głosów z 26,2 do 28,6% . Odnotować należy porażkę SFIO - spadek otrzymanych głosów z 21,2% do 17
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego