Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
powołania przesądza więc jego odwołanie z zajmowanego dotychczas stanowiska i ewentualne powołanie go drugim aktem na inne stanowisko. . Z przepisu art. k. p., który reguluje status prawny pracowników z powołania, należy wyciągnąć wniosek, iż nie pozwala ono na "zastąpienie" aktu odwołania wypowiedzeniem warunków pracy przewidzianym w art. 42 k. p. Z mocy zatem art. 70 k. p. stosowanie wobec pracowników z powołania przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony, a odnoszących się do wypowiedzenia warunków pracy (zatrudnienia), zostało wyłączone.
II. Autor reprezentuje pogląd, że wobec pracowników z powołania dopuszczalna jest w zasadzie możliwość wypowiedzenia tym pracownikom warunków płacy, miejsca i
powołania przesądza więc jego odwołanie z zajmowanego dotychczas stanowiska i ewentualne powołanie go drugim aktem na inne stanowisko. &lt;page nr=27&gt;. Z przepisu art. k. p., który reguluje status prawny pracowników z powołania, należy wyciągnąć wniosek, iż nie pozwala ono na "zastąpienie" aktu odwołania wypowiedzeniem warunków pracy przewidzianym w art. 42 k. p. Z mocy zatem art. 70 k. p. stosowanie wobec pracowników z powołania przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony, a odnoszących się do wypowiedzenia warunków pracy (zatrudnienia), zostało wyłączone. <br> II. Autor reprezentuje pogląd, że wobec pracowników z powołania dopuszczalna jest w zasadzie możliwość wypowiedzenia tym pracownikom warunków płacy, miejsca i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego