Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
umówionego terminu.
4. Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicę wkładów na rachunku zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
5. Na rachunku nie przeprowadza się innych operacji i nie wykonuje innych zleceń Klienta poza przewidzianymi w Regulaminie.

II. Zawarcie umowy rachunku lokaty terminowej
( 2.1. Umowa rachunku zostaje zawarta na czas określony
2. Zadysponowanie przez Klienta wypłaty kwoty lokaty terminowe w czasie zadeklarowanego w umowie okresu stanowi zerwanie umowy
3. Za datę zawarcia umowy uważa się dzień dokonania przez Klient wpłaty zadeklarowanej kwoty pieniężnej.
4. Rachunek może być założony w formie imiennej przez właściciel lokaty lub jego pełnomocnika.
5. Rachunek może zostać założony na
umówionego terminu.<br>4. Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicę wkładów na rachunku zgodnie z przepisami Prawa bankowego.<br>5. Na rachunku nie przeprowadza się innych operacji i nie wykonuje innych zleceń Klienta poza przewidzianymi w Regulaminie.<br><br>&lt;tit&gt;II. Zawarcie umowy rachunku lokaty terminowej&lt;/&gt;<br>( 2.1. Umowa rachunku zostaje zawarta na czas określony<br>2. Zadysponowanie przez Klienta wypłaty kwoty lokaty terminowe w czasie zadeklarowanego w umowie okresu stanowi zerwanie umowy<br>3. Za datę zawarcia umowy uważa się dzień dokonania przez Klient wpłaty zadeklarowanej kwoty pieniężnej.<br>4. Rachunek może być założony w formie imiennej przez właściciel lokaty lub jego pełnomocnika.<br>5. Rachunek może zostać założony na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego