Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
z żeliwiaków zużywa się do 3 m3 wody na 1 tonę, a do oczyszczania powietrza zaledwie 0,026 do 0,610 m3 na 1000 m3 powietrza. Ścieki z hydrowybijania zawierają piasek oraz inne składniki mas formierskich: glinę, spoiwo, oleje roślinne, węgiel, a ostatnio również składniki organiczne, używane jako środki wiążące. Znaczna jest również zawartość żelaza pochodzącego z oczyszczania powierzchni odlewów. Zawartość zawiesin w ściekach z odlewni waha się w przedziale od 1,32,6kg/m3 aż do 6070kg/m3. Odczyn ścieków jest silnie alkaliczny pH od 9,5 do 11,5.
Ścieki z oczyszczania gazu mają temperaturę podwyższoną do 5060&730;C
z żeliwiaków zużywa się do 3 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; wody na 1 tonę, a do oczyszczania powietrza zaledwie 0,026 do 0,610 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; na 1000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; powietrza. Ścieki z hydrowybijania zawierają piasek oraz inne składniki mas formierskich: glinę, spoiwo, oleje roślinne, węgiel, a ostatnio również składniki organiczne, używane jako środki wiążące. Znaczna jest również zawartość żelaza pochodzącego z oczyszczania powierzchni odlewów. Zawartość zawiesin w ściekach z odlewni waha się w przedziale od 1,32,6kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; aż do 6070kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Odczyn ścieków jest silnie alkaliczny pH od 9,5 do 11,5.<br>Ścieki z oczyszczania gazu mają temperaturę podwyższoną do 5060&730;C
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego