Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
na zasadzie wykorzystania reakcji rozszczepienia nazywamy bombą atomową.
Bomba atomowa jest układem wyzwalającym olbrzymią energię w łańcuchowej reakcji rozszczepienia w warunkach, gdy współczynnik powielania k jest znacznie większy od jedności. Do spełnienia tego postulatu konieczne jest posiadanie uranu-235 o czystości izotopowej ponad 90 i o masie przewyższającej masę krytyczną, a ponadto, reakcja jądrowa winna zachodzić szybko (w skali procesów jądrowych), zatem pod działaniem neutronów prędkich.
Przypomnijmy, że zawartość uranu-235 w uranie naturalnym wynosi tylko 0,72%, a rozdzielenie izotopów metodami chemicznymi jest niemożliwe, ponieważ posiadają one identyczne własności chemiczne. Uzyskanie zatem "czystego" uranu-235 wymagało uruchomienia specjalnego programu, ogromnego nawet
na zasadzie wykorzystania reakcji rozszczepienia nazywamy bombą atomową.<br>Bomba atomowa jest układem wyzwalającym olbrzymią energię w łańcuchowej reakcji rozszczepienia w warunkach, gdy współczynnik powielania k jest znacznie większy od jedności. Do spełnienia tego postulatu konieczne jest posiadanie uranu-235 o czystości izotopowej ponad 90 i o masie przewyższającej masę krytyczną, a ponadto, reakcja jądrowa winna zachodzić szybko (w skali procesów jądrowych), zatem pod działaniem neutronów prędkich.<br>Przypomnijmy, że zawartość uranu-235 w uranie naturalnym wynosi tylko 0,72%, a rozdzielenie izotopów metodami chemicznymi jest niemożliwe, ponieważ posiadają one identyczne własności chemiczne. Uzyskanie zatem "czystego" uranu-235 wymagało uruchomienia specjalnego programu, ogromnego nawet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego