Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
19.26) i (19.14) wynika, że przy wBB > 0 krzywa IS w gospodarce otwartej jest bardziej stroma od krzywej IS w gospodarce zamkniętej.
Osiągnięcie równoczesnej równowagi wewnętrznej i zewnętrznej wcale nie jest łatwe. Jak wynika z dotychczasowych rozważań, liczba czynników wpływających na sytuację na poszczególnych rynkach jest stosunkowo duża, a ponadto występuje oddziaływanie między poszczególnymi rynkami. Obok tendencji do równowagi mogą się ustawicznie pojawiać zjawiska i procesy prowadzące do nierównowagi. Powstaje jednakże pytanie: na czym polegają mechanizmy "popychające" gospodarkę w kierunku równowagi? Przyjrzyjmy się tym mechanizmom najpierw w przypadku gospodarki ze sztywnym kursem walutowym, a następnie w przypadku gospodarki z płynnym
19.26) i (19.14) wynika, że przy wBB > 0 krzywa IS w gospodarce otwartej jest bardziej stroma od krzywej IS w gospodarce zamkniętej.<br>Osiągnięcie równoczesnej równowagi wewnętrznej i zewnętrznej wcale nie jest łatwe. Jak wynika z dotychczasowych rozważań, liczba czynników wpływających na sytuację na poszczególnych rynkach jest stosunkowo duża, a ponadto występuje oddziaływanie między poszczególnymi rynkami. Obok tendencji do równowagi mogą się ustawicznie pojawiać zjawiska i procesy prowadzące do nierównowagi. Powstaje jednakże pytanie: na czym polegają mechanizmy "popychające" gospodarkę w kierunku równowagi? Przyjrzyjmy się tym mechanizmom najpierw w przypadku gospodarki ze sztywnym kursem walutowym, a następnie w przypadku gospodarki z płynnym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego