Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
ewapotranspiracją względną a wilgotnością gleby. Pierwszą próbę w tym zakresie przeprowadzono w 1988 r., wykorzystując w badaniach model matematyczny służący do wyznaczania ewapotranspiracji w krótkich przedziałach czasu (Jaworski, 1988). Zastosowanie powyższej, fizycznie uzasadnionej metody do rozwiązania badanego problemu ma tę niewątpliwą zaletę, że model nie zawiera funkcji lub schematów określających a priori związek między wilgotnością gleby a ewapotranspiracją.
Matematyczny model ewapotranspiracji wykorzystano do określenia związku między procesem ewapotranspiracji trawnika a elementami meteorologicznymi i wilgotnością gleby, przeprowadzając odpowiedni eksperyment numeryczny.
Wyniki badań, dotyczących współzależności między procesem ewapotranspiracji trawnika a elementami meteorologicznymi i wilgotnością gleby, przedstawiono na rysunku VIII.2 w postaci odpowiednich nomogramów
ewapotranspiracją względną a wilgotnością gleby. Pierwszą próbę w tym zakresie przeprowadzono w 1988 r., wykorzystując w badaniach model matematyczny służący do wyznaczania ewapotranspiracji w krótkich przedziałach czasu (Jaworski, 1988). Zastosowanie powyższej, fizycznie uzasadnionej metody do rozwiązania badanego problemu ma tę niewątpliwą zaletę, że model nie zawiera funkcji lub schematów określających a priori związek między wilgotnością gleby a ewapotranspiracją.<br>&lt;page nr=144&gt; Matematyczny model ewapotranspiracji wykorzystano do określenia związku między procesem ewapotranspiracji trawnika a elementami meteorologicznymi i wilgotnością gleby, przeprowadzając odpowiedni eksperyment numeryczny.<br>Wyniki badań, dotyczących współzależności między procesem ewapotranspiracji trawnika a elementami meteorologicznymi i wilgotnością gleby, przedstawiono na rysunku VIII.2 w postaci odpowiednich nomogramów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego