Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Podkarpackie
Nr: 03.30
Miejsce wydania: Przemyśl
Rok: 2005
z wykonania budżetu 2004 i udzielili absolutorium prezydentowi.
Od akceptacji wykonania budżetu zależy zwykle los władzy wykonawczej. Jest to też swoista próba sił, ponieważ bardzo niezadowolona z władzy opozycja z reguły wykorzystuje głosowanie nad udzieleniem absolutorium albo do przewrotu, albo przynajmniej do przywołania do porządku rządzących. W czasie ubiegłotygodniowej sesji absolutoryjnej okazało się, że nawet opozycja większych uwag do ubiegłorocznych finansów miasta nie ma. Szef klubu SLD Kazimierz Nycz nie wytoczył ani jednej armaty, podobnie jego klubowi koledzy. Za wyjątkiem Ryszarda Kuleja, którego krytyczne wystąpienie spowodowane było nie tyle złą oceną realizacji budżetu, co pełną peanów pod adresem "grupy trzymającej władzę
z wykonania budżetu 2004 i udzielili absolutorium prezydentowi.&lt;/&gt;<br>Od akceptacji wykonania budżetu zależy zwykle los władzy wykonawczej. Jest to też swoista próba sił, ponieważ bardzo niezadowolona z władzy opozycja z reguły wykorzystuje głosowanie nad udzieleniem absolutorium albo do przewrotu, albo przynajmniej do przywołania do porządku rządzących. W czasie ubiegłotygodniowej sesji absolutoryjnej okazało się, że nawet opozycja większych uwag do ubiegłorocznych finansów miasta nie ma. Szef klubu SLD Kazimierz Nycz nie wytoczył ani jednej armaty, podobnie jego klubowi koledzy. Za wyjątkiem Ryszarda Kuleja, którego krytyczne wystąpienie spowodowane było nie tyle złą oceną realizacji budżetu, co pełną peanów pod adresem "grupy trzymającej władzę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego