Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
i agresji na ulicach', natomiast ci, którzy rozpoznają jako bardzo ważny problem 'narkomanię', łączą ją - częściej niż inni - z 'przestępczością', 'zanieczyszczeniem środowiska', 'sytuacją mieszkaniową', 'przemocą w rodzinie' oraz 'przemocą i agresją na ulicach'.
Zjawisko 'przemocy w rodzinie' obserwowane na poziomie własnej miejscowości, a zatem zapewne w sposób bliższy realiom, aniżeli abstrakcyjna wiedza o tym, co dzieje się w kraju, jest oceniane jest podobnie, jak 'narkomania', 'zła sytuacja mieszkaniowa', 'przemoc i agresja na ulicach', 'picie alkoholu przez młodzież i 'AIDS'.
Prosta konkluzja zmierza zatem do wskazania na to, że przynajmniej w ramach wyników, jakie przynoszą analizowane badania, możemy stwierdzić, iż rozmaite problemy
i agresji na ulicach', natomiast ci, którzy rozpoznają jako bardzo ważny problem 'narkomanię', łączą ją - częściej niż inni - z 'przestępczością', 'zanieczyszczeniem środowiska', 'sytuacją mieszkaniową', 'przemocą w rodzinie' oraz 'przemocą i agresją na ulicach'.<br>Zjawisko 'przemocy w rodzinie' obserwowane na poziomie własnej miejscowości, a zatem zapewne w sposób bliższy realiom, aniżeli abstrakcyjna wiedza o tym, co dzieje się w kraju, jest oceniane jest podobnie, jak 'narkomania', 'zła sytuacja mieszkaniowa', 'przemoc i agresja na ulicach', 'picie alkoholu przez młodzież i 'AIDS'.<br>Prosta konkluzja zmierza zatem do wskazania na to, że przynajmniej w ramach wyników, jakie przynoszą analizowane badania, możemy stwierdzić, iż rozmaite problemy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego