Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
informacja to:
"...każdy czynnik organizacyjny (nie materialny), który może być wykorzystany do bardziej sprawnego lub celowego działania (przez ludzi, organizmy żywe lub maszyny)".
Można mówić o informacji abstrakcyjnej, przy czym przez pojęcie abstrakcji
"rozumiemy myślowe wydzielanie pewnych cech i rozpatrywanie ich w oderwaniu od pozostałych cech, łącznie opisujących zjawisko".
Informacja abstrakcyjna posiada odpowiednie cechy. Jej źródłem i odbiorcą jest człowiek lub grupa ludzi, jej treść jest związana z działalnością ludzką, której jest wytworem. Zazwyczaj informacja taka występuje pod postacią trwałych dokumentów, takich jak druk, pismo, rysunek, zdjęcie, szkic, dźwięk, może także być reprezentowana przez wzory matematyczne, symbole naukowe, sygnały, szyfry, czy
informacja to:<br>"...każdy czynnik organizacyjny (nie materialny), który może być wykorzystany do bardziej sprawnego lub celowego działania (przez ludzi, organizmy żywe lub maszyny)".<br>Można mówić o informacji abstrakcyjnej, przy czym przez pojęcie abstrakcji<br>"rozumiemy myślowe wydzielanie pewnych cech i rozpatrywanie ich w oderwaniu od pozostałych cech, łącznie opisujących zjawisko".<br>Informacja abstrakcyjna posiada odpowiednie cechy. Jej źródłem i odbiorcą jest człowiek lub grupa ludzi, jej treść jest związana z działalnością ludzką, której jest wytworem. Zazwyczaj informacja taka występuje pod postacią trwałych dokumentów, takich jak druk, pismo, rysunek, zdjęcie, szkic, dźwięk, może także być reprezentowana przez wzory matematyczne, symbole naukowe, sygnały, szyfry, czy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego