Typ tekstu: Książka
Tytuł: Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami
Rok: 1998
warstwy rzeczywistości - do odkrycia nowego obrazu rzeczywistości. Sztuka dodaje do naszego imago mundi coraz nowe elementy - pomaga budować świat, czyli nasze jego rozumienie. Jednakże aby ta wizja świata była wartościowa, musi byś autentyczna, musi być wynikiem głębokiego i wrażliwego stosunku do świata. Nie jest ważne, czy sztuka jest przedstawiająca czy abstrakcyjna - ważne, by zawierała przekaz, by zawierała prawdę, która pozwala ująć i zrozumieć rzeczywistość. Moje obrazy w dalszym ciągu są przedstawiające, tyle że przedstawiają coś zupełnie innego.
Czy uważa Pan, że malarstwo abstrakcyjne zawiera jakiś program metafizyczny?
To bardzo poważne pytanie. Trudno jest coś mówić o tym, czego się nie wie
warstwy rzeczywistości - do odkrycia nowego obrazu rzeczywistości. Sztuka dodaje do naszego imago mundi coraz nowe elementy - pomaga budować świat, czyli nasze jego rozumienie. Jednakże aby ta wizja świata była wartościowa, musi byś autentyczna, musi być wynikiem głębokiego i wrażliwego stosunku do świata. Nie jest ważne, czy sztuka jest przedstawiająca czy abstrakcyjna - ważne, by zawierała przekaz, by zawierała prawdę, która pozwala ująć i zrozumieć rzeczywistość. Moje obrazy w dalszym ciągu są przedstawiające, tyle że przedstawiają coś zupełnie innego.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Czy uważa Pan, że malarstwo abstrakcyjne zawiera jakiś program metafizyczny?&lt;/&gt;<br>&lt;who6&gt;To bardzo poważne pytanie. Trudno jest coś mówić o tym, czego się nie wie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego