Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
przestrzeni, cielesność jak najbardziej ziemska i śmiertelna miesza się z abstrakcyjną, nieistniejącą rzeczywistością możliwą do pomyślenia tylko w poezji. Pojęcie czasu jest tu pojęciem kluczowym. Nie mogło być inaczej w poezji, której najczęstszym słowem jest "śmierć". Z wiersza XXX, inc. Śmierć chodzi po pokojach z t. Thema regium (1978):

Śmierć abstrakcyjna, wielka sprzątaczka wszystkiego, została tu określona przez czas, przez grę pojęć przeszłości i przyszłości, grę, która ma nazwę, jaka tu nie pada. Mianowicie - przemijanie.
Przestrzeń poezji Rymkiewicz pełna jest cielesności, trupiej, rozkładającej się, bolesnej, przemijającej. Nawet słowo w niej jest cielesne. Czyli śmiertelne? Bo przecież ciało jest tu atrybutem przemijalności
przestrzeni, cielesność jak najbardziej ziemska i śmiertelna miesza się z abstrakcyjną, nieistniejącą rzeczywistością możliwą do pomyślenia tylko w poezji. Pojęcie czasu jest tu pojęciem kluczowym. Nie mogło być inaczej w poezji, której najczęstszym słowem jest "śmierć". Z wiersza XXX, inc. Śmierć chodzi po pokojach z t. Thema regium (1978): <br>&lt;gap&gt;<br> Śmierć abstrakcyjna, wielka sprzątaczka wszystkiego, została tu określona przez czas, przez grę pojęć przeszłości i przyszłości, grę, która ma nazwę, jaka tu nie pada. Mianowicie - przemijanie.<br> Przestrzeń poezji Rymkiewicz pełna jest cielesności, trupiej, rozkładającej się, bolesnej, przemijającej. Nawet słowo w niej jest cielesne. Czyli śmiertelne? Bo przecież ciało jest tu atrybutem przemijalności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego