Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Almanach Humanistyczny "Bez wiedzy i zgody..."
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1986
aksjologicznej konfrontacji obszaru "dziedzictwa" z obszarem "wydziedziczenia". Chodzi tu o istniejącą w poezji Herberta konfrontację geograficzną (Wschód-Zachód), historyczną (przeszłość-współczesność) i poznawczą (mit a empiria). Antynomie te ujawniają się nie tylko na poziomie tematów, lecz już na poziomie słownictwa (np. różna symbolika kolorów), etycznych lub estetycznych kategorii pojęciowych (np. abstrakcyjne - zmysłowe, doskonałe - błędne, ozdobne - prawdziwe), w konstrukcji bohaterów wierszy. Podstawową funkcją antynomii w poezji Herberta - twierdzi dalej Barańczak - jest ambiwalentne, kontrastowe rozłożenie znaków wartości. Człowiek w tej poezji jest zawsze rozdarty między różnymi sytuacjami i wartościami istnienia. Wywodem tym Barańczak unicestwia chyba już na zawsze stereotypowy sąd o statycznej harmonii
aksjologicznej konfrontacji obszaru "dziedzictwa" z obszarem "wydziedziczenia". Chodzi tu o istniejącą w poezji Herberta konfrontację geograficzną (Wschód-Zachód), historyczną (przeszłość-współczesność) i poznawczą (mit a empiria). Antynomie te ujawniają się nie tylko na poziomie tematów, lecz już na poziomie słownictwa (np. różna symbolika kolorów), etycznych lub estetycznych kategorii pojęciowych (np. abstrakcyjne - zmysłowe, doskonałe - błędne, ozdobne - prawdziwe), w konstrukcji bohaterów wierszy. Podstawową funkcją antynomii w poezji Herberta - twierdzi dalej Barańczak - jest ambiwalentne, kontrastowe rozłożenie znaków wartości. Człowiek w tej poezji jest zawsze <hi>rozdarty</hi> między różnymi sytuacjami i wartościami istnienia. Wywodem tym Barańczak unicestwia chyba już na zawsze stereotypowy sąd o statycznej harmonii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego