Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
przez oba te czynniki, w tej książce jednak rozważam ich przejawy głównie z punktu widzenia ich zgodności (lub niezgodności) z przyjętym zewnętrznym systemem norm etycznych, obyczajowych i prawnych, pośrednio tylko wnioskując o istniejących w tym zakresie zbieżnościach lub rozbieżnościach.

Jak pisze Paweł Rybicki: ((...)). Pełna internalizacja norm społecznych jest, oczywiście, modelem abstrakcyjnym, w pewnym tylko stopniu empirycznie urzeczywistnianym. Niemniej na społeczną harmonię wskazuje nakładanie się obydwu systemów wartości (jednostkowego i społecznego).

Poprzez pryzmat informacji o nasilaniu się negatywnych typów zachowań możemy natomiast wnioskować o względnej dewaluacji systemu obowiązujących nakazów i zakazów społecznych, o rozluźnieniu więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem. Inaczej mówiąc, trendy
przez oba te czynniki, w tej książce jednak rozważam ich przejawy głównie z punktu widzenia ich zgodności (lub niezgodności) z przyjętym zewnętrznym systemem norm etycznych, obyczajowych i prawnych, pośrednio tylko wnioskując o istniejących w tym zakresie zbieżnościach lub rozbieżnościach.<br><br>Jak pisze Paweł Rybicki: ((...)). Pełna internalizacja norm społecznych jest, oczywiście, modelem abstrakcyjnym, w pewnym tylko stopniu empirycznie urzeczywistnianym. Niemniej na społeczną harmonię wskazuje nakładanie się obydwu systemów wartości (jednostkowego i społecznego).<br><br>Poprzez pryzmat informacji o nasilaniu się negatywnych typów zachowań możemy natomiast wnioskować o względnej dewaluacji systemu obowiązujących nakazów i zakazów społecznych, o rozluźnieniu więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem. Inaczej mówiąc, trendy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego