Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
tego decydującego i ostatecznego kroku (inaczej niż wielu neoliberałów) ponieważ właśnie brak rynku kapitałowego decyduje o socjalistycznym charakterze ich programu.Czy są to jednocześnie opcje transformacyjne? Nie trzeba chyba podkreślać, jak trudne jest imitowanie tego czy innego wzorca. Ma się bowiem w tym wypadku do czynienia nie po prostu z abstrakcyjnym szkieletem, ale z "modelem" ucieleśnionym, mającym te lub inne cechy charakterystyczne dla określonego kraju. Całkiem naturalne jest jednak, że niektórzy chcieli zaadaptować ten czy inny wzorzec kapitalistycznej gospodarki rynkowej u siebie w kraju; stąd pokusa do rozpatrywania takich "modeli" w terminach opcji transformacyjnych. I w samej rzeczy, w literaturze przedmiotu
tego decydującego i ostatecznego kroku (inaczej niż wielu neoliberałów) ponieważ właśnie brak rynku kapitałowego decyduje o socjalistycznym charakterze ich programu.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Czy są to jednocześnie opcje transformacyjne? Nie trzeba chyba podkreślać, jak trudne jest imitowanie tego czy innego wzorca. Ma się bowiem w tym wypadku do czynienia nie po prostu z abstrakcyjnym szkieletem, ale z "modelem" ucieleśnionym, mającym te lub inne cechy charakterystyczne dla określonego kraju. Całkiem naturalne jest jednak, że niektórzy chcieli zaadaptować ten czy inny wzorzec kapitalistycznej gospodarki rynkowej u siebie w kraju; stąd pokusa do rozpatrywania takich "modeli" w terminach opcji transformacyjnych. I w samej rzeczy, w literaturze przedmiotu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego