Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
samym rozmiarze, jaki mają macierze Z i Y. Czyli otrzymujemy macierz poprawek . o rozmiarze MN (zgodnym z rozmiarem macierzy ), co umożliwia dodawanie tych macierzy. Sieć MADALINE mająca N wejść i M wyjść jest często interpretowana jako filtr przetwarzający sygnały X na odpowiadające im sygnały Y. W procesie uczenia filtr ten adaptuje swoją reprezentację wag do zbioru wartości odpowiadającego optymalnemu filtrowi wykonującemu postawiony przed nim problem. Filtry tworzone w procesie uczenia sieci ANN mogą być wykorzystane do dolno- lub górnoprzepustowej filtracji sygnału, wydobycia określonych cech sygnału lub np. analizy widmowej. Ich pozytywne cechy to również prosta budowa i prosta procedura ucząca działająca
samym rozmiarze, jaki mają macierze Z i Y. Czyli otrzymujemy macierz poprawek . o rozmiarze MN (zgodnym z rozmiarem macierzy <gap>), co umożliwia dodawanie tych macierzy. Sieć MADALINE mająca N wejść i M wyjść jest często interpretowana jako filtr przetwarzający sygnały X na odpowiadające im sygnały Y. W procesie uczenia filtr ten adaptuje swoją reprezentację wag do zbioru wartości odpowiadającego optymalnemu filtrowi wykonującemu postawiony przed nim problem. Filtry tworzone w procesie uczenia sieci ANN mogą być wykorzystane do dolno- lub górnoprzepustowej filtracji sygnału, wydobycia określonych cech sygnału lub np. analizy widmowej. Ich pozytywne cechy to również prosta budowa i prosta procedura ucząca działająca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego