Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
stwarzają konieczność uwzględniania decyzji, odnoszących się do pozostałych systemów. Wpływ marketing-mix na przebieg strategii marketingowej jest konsekwencją decyzji podejmowanych przez twórców strategii i traktowany jest jako zespół zmiennych zależny od tych decyzji. Decyduje to o dynamicznym i elastycznym charakterze tej koncepcji.
Propozycja ta wyczerpuje całość użyteczności, jakie uzyskać może adresat strategii na poziomie transakcji rynkowych. Wymienione wczesniej czynniki, tworzące kombinację 4 x P, modyfikowane są przez uwarunkowania, wynikające z oddziaływania całego otoczenia procesu marketingu. Wzajemne powiązanie elementów marketing-mix pozwala określić formy specyficznego przebiegu procesu marketingu. Szczególnie w tych sytuacjach, kiedy realizacja założeń strategii rynkowej przebiega w sposób odmienny od
stwarzają konieczność uwzględniania decyzji, odnoszących się do pozostałych systemów. Wpływ marketing-mix na przebieg strategii marketingowej jest konsekwencją decyzji podejmowanych przez twórców strategii i traktowany jest jako zespół zmiennych zależny od tych decyzji. Decyduje to o dynamicznym i elastycznym charakterze tej koncepcji. <br>Propozycja ta wyczerpuje całość użyteczności, jakie uzyskać może adresat strategii na poziomie transakcji rynkowych. Wymienione wczesniej czynniki, tworzące kombinację 4 x P, modyfikowane są przez uwarunkowania, wynikające z oddziaływania całego otoczenia procesu marketingu. Wzajemne powiązanie elementów marketing-mix pozwala określić formy specyficznego przebiegu procesu marketingu. Szczególnie w tych sytuacjach, kiedy realizacja założeń strategii rynkowej przebiega w sposób odmienny od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego