Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
wynika, że - przy nie zmienionym obrocie ze sprzedaży - poszczególne człony prawej strony mogą się zmieniać tylko swoim kosztem: zwiększenie np. wynagrodzeń może nastąpić kosztem zmniejszenia podatków lub zysku itd. Ta właśnie część równania charakteryzuje istotę rynku, gdyż stanowi "postaw czerwonego sukna", po który sięgają: sprzedawcy, nabywcy i pośrednicy (transport, łączność, adwokaci, ajenci, komisanci itd.).
Na zakończenie uwag wstępnych poświęćmy parę zdań sprawie zysku, który był zawsze przedmiotem ataków na właścicieli przedsiębiorstw. K. Marks, a za nim wielu działaczy (głównie związkowych), wyjaśniał zysk istnieniem wartości dodatkowej, która jakoby powstawała w procesie produkcji i była następnie zabierana klasie robotniczej przez kapitalistów. Z tej
wynika, że - przy nie zmienionym obrocie ze sprzedaży - poszczególne człony prawej strony mogą się zmieniać tylko swoim kosztem: zwiększenie np. wynagrodzeń może nastąpić kosztem zmniejszenia podatków lub zysku itd. Ta właśnie część równania charakteryzuje istotę rynku, gdyż stanowi "postaw czerwonego sukna", po który sięgają: sprzedawcy, nabywcy i pośrednicy (transport, łączność, adwokaci, ajenci, komisanci itd.).<br>Na zakończenie uwag wstępnych poświęćmy parę zdań sprawie zysku, który był zawsze przedmiotem ataków na właścicieli przedsiębiorstw. K. Marks, a za nim wielu działaczy (głównie związkowych), wyjaśniał zysk istnieniem wartości dodatkowej, która jakoby powstawała w procesie produkcji i była następnie zabierana klasie robotniczej przez kapitalistów. Z tej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego