Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
tokarza, spawacza, elektrotechnika itd. w okresie międzynawigacyjnym mogą być zatrudnieni przy pracach remontowych. Celowym jest stworzenie rezerwy robotników portowych, która - zdaniem autora - powinna wynosić 20-30% ogólnej liczby tych robotników. (SM)
Szachow D.: Uporządkować organizację pracy i płacę adwokatów. Socjalisticzeskij Trud, 1965, nr 1, B5; s. 135-136.
Dotychczas w adwokaturze radzieckiej pokutuje zasada indywidualnego werbowania klientów. Autor proponuje wprowadzenie poważnych zmian w organizacji pracy konsultacji prawniczych i organizacji pracy adwokatów. Prawidłową będzie taka organizacja pracy konsultacji prawniczej, gdy nie każdy adwokat z osobna przyjmuje sprawę według swego uznania i prowadzi ją od początku do końca, lecz kierownik konsultacji (zespołu) i
tokarza, spawacza, elektrotechnika itd. w okresie międzynawigacyjnym mogą być zatrudnieni przy pracach remontowych. Celowym jest stworzenie rezerwy robotników portowych, która - zdaniem autora - powinna wynosić 20-30% ogólnej liczby tych robotników. (SM)<br>&lt;tit1&gt;Szachow D.: &lt;gap&gt; Uporządkować organizację pracy i płacę adwokatów. &lt;foreign lang="rus"&gt;Socjalisticzeskij Trud&lt;/foreign&gt;, 1965, nr 1, B5; s. 135-136.&lt;/tit1&gt;<br>Dotychczas w adwokaturze radzieckiej pokutuje zasada indywidualnego werbowania klientów. Autor proponuje wprowadzenie poważnych zmian w organizacji pracy konsultacji prawniczych i organizacji pracy adwokatów. Prawidłową będzie taka organizacja pracy konsultacji prawniczej, gdy nie każdy adwokat z osobna przyjmuje sprawę według swego uznania i prowadzi ją od początku do końca, lecz kierownik konsultacji (zespołu) i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego