Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
przepływów wód deszczowych.
Kolejnymi urządzeniami w schemacie technologicznym są recyrkulatory, służące do usuwania resztek oleju i zawiesin, które mają pojemności po 540 m3. Przed nimi dodaje się 5070g/m3 FeCl3 oraz alkalizuje wodorotlenkiem sodu do pH8,5.
Oczyszczanie biologiczne jest dwustopniowe. Każdy stopień to dwie komory o poj. 1250m3, napowietrzane aeratorami powierzchniowymi. W komorach wydzielone są strefy regeneracji osadu recyrkulowanego. Do komór dodawana jest niewielka ilość ścieków bytowo-gospodarczych.
Ścieki oczyszczone biologicznie poddaje się jeszcze końcowemu napowietrzaniu.
Dwustopniowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z rafinerii w Nowym Gorki ma przepustowość 84000 m3 na dobę. Ścieki poprodukcyjne oczyszcza się mechanicznie (rys.4.17), a
przepływów wód deszczowych.<br>Kolejnymi urządzeniami w schemacie technologicznym są recyrkulatory, służące do usuwania resztek oleju i zawiesin, które mają pojemności po 540 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Przed nimi dodaje się 5070g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; FeCl3 oraz alkalizuje wodorotlenkiem sodu do pH8,5.<br>Oczyszczanie biologiczne jest dwustopniowe. Każdy stopień to dwie komory o poj. 1250m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, napowietrzane aeratorami powierzchniowymi. W komorach wydzielone są strefy regeneracji osadu recyrkulowanego. Do komór dodawana jest niewielka ilość ścieków bytowo-gospodarczych.<br>Ścieki oczyszczone biologicznie poddaje się jeszcze końcowemu napowietrzaniu.<br>Dwustopniowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z rafinerii w Nowym Gorki ma przepustowość 84000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; na dobę. Ścieki poprodukcyjne oczyszcza się mechanicznie (rys.4.17), a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego