Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
i czasie zatrzymania 7dni. Stawy napowietrzane są dwunastoma aeratorami o mocy 55kW każdy, umieszczonymi na pływakach. Po stawach napowietrzanych ścieki przepływają jeszcze przez stawy stabilizacyjne o poj. 67500 m3/d i czasie zatrzymania ok. 1 doby. Ostatnim elementem schematu technologicznego jest mały zbiornik, w którym odbywa się końcowe natlenianie ścieków (aeratorem podobnym do poprzedniego) przed ich zrzutem do morza.
Ścieki surowe nie są zbyt stężone. Ich ChZT wynosi od 700 do 1200g tlenu na 1 m3. Zmiany pozostałych wskaźników, mierzone dla dopływu i odpływu przez okres 15miesięcy, przedstawiono na rys.7.2. Ze względu na rodzaj odbiornika (morze) w odpływie dopuszcza
i czasie zatrzymania 7dni. Stawy napowietrzane są dwunastoma aeratorami o mocy 55kW każdy, umieszczonymi na pływakach. Po stawach napowietrzanych ścieki przepływają jeszcze przez stawy stabilizacyjne o poj. 67500 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d i czasie zatrzymania ok. 1 doby. Ostatnim elementem schematu technologicznego jest mały zbiornik, w którym odbywa się końcowe natlenianie ścieków (aeratorem podobnym do poprzedniego) przed ich zrzutem do morza.<br>Ścieki surowe nie są zbyt stężone. Ich ChZT wynosi od 700 do 1200g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Zmiany pozostałych wskaźników, mierzone dla dopływu i odpływu przez okres 15miesięcy, przedstawiono na rys.7.2. Ze względu na rodzaj odbiornika (morze) w odpływie dopuszcza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego