Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
tłumaczą się już przez drugie. A przecież istnienie stałych związków przyczynowych jest warunkiem istnienia nauki o świecie i człowieku. Nauka jest możliwa pod tym warunkiem, że ta sama przyczyna w tych samych warunkach wywołuje ten sam skutek. Znana jest hipoteza Laplace'a: gdyby istniał tak potężny umysł, że potrafiłby ogarnąć wszystkie aktualne wydarzenia w świecie i znał wszystkie prawa rządzące światem, to zgodnie z zasadą determinizmu mógłby on przewidzieć każdą przyszłość. Wolność człowieka czyni takie przewidywanie niemożliwym. Jeżeli istnieje gdzieś
w świecie wolność, to ta sama przyczyna w tych samych warunkach może wywołać różne skutki. Jesteśmy skazani na irracjonalizm.
2. Kiedy indziej
tłumaczą się już przez drugie. A przecież istnienie stałych związków przyczynowych jest warunkiem istnienia nauki o świecie i człowieku. Nauka jest możliwa pod tym warunkiem, że ta sama przyczyna w tych samych warunkach wywołuje ten sam skutek. Znana jest hipoteza Laplace'a: gdyby istniał tak potężny umysł, że potrafiłby ogarnąć wszystkie aktualne wydarzenia w świecie i znał wszystkie prawa rządzące światem, to zgodnie z zasadą determinizmu mógłby on przewidzieć każdą przyszłość. Wolność człowieka czyni takie przewidywanie niemożliwym. Jeżeli istnieje gdzieś &lt;page nr=126&gt; <br>w świecie wolność, to ta sama przyczyna w tych samych warunkach może wywołać różne skutki. Jesteśmy skazani na irracjonalizm.<br>2. Kiedy indziej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego