Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
zwłaszcza dla potrzeb użytkowników cywilnych (ale nie tylko), buduje się systemy, które mają poprawić jakość dostępnego serwisu nawigacyjnego. Do podstawowych rozwiązań należą systemy różnicowe (DGPS - Differential GPS). Ich działanie polega na umieszczeniu w miejscu o dokładnie znanych współrzędnych odbiornika traktowanego jako wzorcowy (referencyjny). Odbiornik ten wyznacza swoje położenie na podstawie aktualnych pomiarów i dokonuje jego porównania z rzeczywistym położeniem. Na tej podstawie zostaną wygenerowane poprawki określające wartość błędu pomiaru pseudoodległości dla wszystkich będących w zasięgu widzialności satelitów. Przyjmując, że większość źródeł błędów jest wspólna w pewnym obszarze, wystarczy te dane przekazać poprzez systemy łączności (najczęściej radiowej) do odbiorników znajdujących się u
zwłaszcza dla potrzeb użytkowników cywilnych (ale nie tylko), buduje się systemy, które mają poprawić jakość dostępnego serwisu nawigacyjnego. Do podstawowych rozwiązań należą systemy różnicowe (DGPS - Differential GPS). Ich działanie polega na umieszczeniu w miejscu o dokładnie znanych współrzędnych odbiornika traktowanego jako wzorcowy (referencyjny). Odbiornik ten wyznacza swoje położenie na podstawie aktualnych pomiarów i dokonuje jego porównania z rzeczywistym położeniem. Na tej podstawie zostaną wygenerowane poprawki określające wartość błędu pomiaru <orig>pseudoodległości</> dla wszystkich będących w zasięgu widzialności satelitów. Przyjmując, że większość źródeł błędów jest wspólna w pewnym obszarze, wystarczy te dane przekazać poprzez systemy łączności (najczęściej radiowej) do odbiorników znajdujących się u
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego