Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
zaobserwowane również w odpowiednio krótkich czasach (np. do badania reakcji wolnych rodników wystarczają impulsy mikrosekundowe, w przypadku pierwotnych procesów jonizacji konieczne są impulsy pikosekundowe). Detekcja powstałych produktów odbywa się metodami szybkiej analizy spektrofotometrycznej, polarografii i konduktometrii, pomiaru widm EPR specjalną techniką (metoda stroboskopowa).
Metoda badań w niskich temperaturach jest niejako alternatywna do metody impulsowej. Krótkożyciowe produkty pierwotne można badać albo techniką bardzo szybką (jak wyżej), albo zwalniając lub stabilizując zachodzące szybkie procesy. Stosując temperaturę ciekłego azotu (77K), a ostatnio ciekłego helu (4,2K) otrzymuje się układy zamrożone, tzw. matryce (np. szkliwa organiczne), w których można używać normalnych (stacjonarnych) metod pomiarowych, jak
zaobserwowane również w odpowiednio krótkich czasach (np. do badania reakcji wolnych rodników wystarczają impulsy mikrosekundowe, w przypadku pierwotnych procesów jonizacji konieczne są impulsy pikosekundowe). Detekcja powstałych produktów odbywa się metodami szybkiej analizy spektrofotometrycznej, polarografii i konduktometrii, pomiaru widm EPR specjalną techniką (metoda stroboskopowa).<br> Metoda badań w niskich temperaturach jest niejako alternatywna do metody impulsowej. Krótkożyciowe produkty pierwotne można badać albo techniką bardzo szybką (jak wyżej), albo zwalniając lub stabilizując zachodzące szybkie procesy. Stosując temperaturę ciekłego azotu (77K), a ostatnio ciekłego helu (4,2K) otrzymuje się układy zamrożone, tzw. matryce (np. szkliwa organiczne), w których można używać normalnych (stacjonarnych) metod pomiarowych, jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego