Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
typy zachowań w układy wyższego rzędu - formy użytkowania. W piśmiennictwie turyzmologicznym spotyka się wiele różnych ujęć tych form, od formacyjnych, w których wyróżnikiem jest typ środowiska przyrodniczego (np. turystyka leśna, wodno-przywodna, jeziorna itp.), przez funkcjonalne, wynikające z typu organizacji ruchu turystycznego oraz jego wielkości i ukierunkowania (np. turystyka masowa - alternatywna, zorganizowana - niezorganizowana), aż do psychokulturowych, takich jak m.in. formy turystyki (rekreacji) kontemplacyjnej, badawczej, uczestniczącej, poznawczej, patriotycznej itp., również ściśle związanych z typami środowiska przyrodniczego. Przy czym zarówno same formy, jak i ich treść wewnętrzna ulegają stałym przemianom, wynikającym z ewolucyjnych przekształceń systemu potrzeb społecznych (a więc i systemów wartości
typy zachowań w układy wyższego rzędu - formy użytkowania. W piśmiennictwie turyzmologicznym spotyka się wiele różnych ujęć tych form, od formacyjnych, w których wyróżnikiem jest typ środowiska przyrodniczego (np. turystyka leśna, wodno-przywodna, jeziorna itp.), przez funkcjonalne, wynikające z typu organizacji ruchu turystycznego oraz jego wielkości i ukierunkowania (np. turystyka masowa - alternatywna, zorganizowana - niezorganizowana), aż do psychokulturowych, takich jak m.in. formy turystyki (rekreacji) kontemplacyjnej, badawczej, uczestniczącej, poznawczej, patriotycznej itp., również ściśle związanych z typami środowiska przyrodniczego. Przy czym zarówno same formy, jak i ich treść wewnętrzna ulegają stałym przemianom, wynikającym z ewolucyjnych przekształceń systemu potrzeb społecznych (a więc i systemów wartości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego