Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
dobrem rzadkim. O kierunku zmian w sposobach użytkowania walorów przyrodniczych decyduje głównie to, że stały się one "produktem" przemysłu turystycznego rozpatrywanym w kategoriach ekonomicznych zysków i strat lub nakładów-wyników. Paradoksalnym zjawiskiem jest to, że nawet te formy turystyki i rekreacji, które powstały jako protest przeciwko komercjalizacji, takie jak: turystyka alternatywna, ekoturystyka lub turystyka uczestnicząca, np. agroturystyka, przekształcają się obecnie w swoje przeciwieństwa - biznes, interes niszczący to, co które formy te miały chronić. Ogólnie biorąc, o ile typy zachowań turystyczno-rekreacyjnych są względnie trwałe, o tyle formy będące ich celowymi ugrupowaniami ulegają stosunkowo szybkim przemianom, niestety, w kierunku niekorzystnym dla przyrody
dobrem rzadkim. O kierunku zmian w sposobach użytkowania walorów przyrodniczych decyduje głównie to, że stały się one "produktem" przemysłu turystycznego rozpatrywanym w kategoriach ekonomicznych zysków i strat lub nakładów-wyników. Paradoksalnym zjawiskiem jest to, że nawet te formy turystyki i rekreacji, które powstały jako protest przeciwko komercjalizacji, takie jak: turystyka alternatywna, ekoturystyka lub turystyka uczestnicząca, np. agroturystyka, przekształcają się obecnie w swoje przeciwieństwa - biznes, interes niszczący to, co które formy te miały chronić. Ogólnie biorąc, o ile typy zachowań turystyczno-rekreacyjnych są względnie trwałe, o tyle formy będące ich celowymi ugrupowaniami ulegają stosunkowo szybkim przemianom, niestety, w kierunku niekorzystnym dla przyrody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego