Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Literackie
Nr: 18
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1979
bytu w pełny i autentyczny sposób. Jednym słowem, my winniśmy stawiać sobie nie te wymagania które sobie stawia Europa zachodnia, ale te, które są godne i pożądane do stawienia sobie przez kraj, którego celem jest przekształcenie się w kraj socjalistyczny".
Trzy wnioski wynikają z tego rozumowania. Naszym celem są rozwiązania alternatywne w stosunku do kapitalistycznego Zachodu. Rozwiązania te powinny objąć wszystkie sfery życia. Sukcesem jest rozwiązanie nie to, któreśmy zaprojektowali i rozpoczęli, ale to, które "weszło w kulturę, w byt, w nawyk".
Dla skrótu, potrzebnego w wywodach, uznajmy za najbardziej obchodzące nas zagadnienie alternatywności rozwiązań i zastanówmy się nad nim w
bytu w pełny i autentyczny sposób. Jednym słowem, my winniśmy stawiać sobie nie te wymagania które sobie stawia Europa zachodnia, ale te, które są godne i pożądane do stawienia sobie przez kraj, którego celem jest przekształcenie się w kraj socjalistyczny"&lt;/&gt;. <br> Trzy wnioski wynikają z tego rozumowania. Naszym celem są rozwiązania alternatywne w stosunku do kapitalistycznego Zachodu. Rozwiązania te powinny objąć wszystkie sfery życia. Sukcesem jest rozwiązanie nie to, któreśmy zaprojektowali i rozpoczęli, ale to, które &lt;q&gt;"weszło w kulturę, w byt, w nawyk"&lt;/&gt;.<br> Dla skrótu, potrzebnego w wywodach, uznajmy za najbardziej obchodzące nas zagadnienie alternatywności rozwiązań i zastanówmy się nad nim w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego