Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
oprocentowania obligacji (r - po), czyli od dochodu posiadacza obligacji, otrzymamy koszt przechowywania bogactwa w formie pieniądza:

Tak więc koszt posiadania pieniądza (w tym przypadku w postaci gotówki) równy jest nominalnej stopie procentowej (w tym przypadku stopie oprocentowania obligacji państwowych).
Podobne, choć nieco bardziej skomplikowane, rozumowanie można by przeprowadzić analizując inne, alternatywne wobec pieniądza, formy aktywów.

5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

Przechodzimy do analizy popytu na pieniądz oraz jego podaży. Po zdefiniowaniu tych pojęć i wstępnej ich charakterystyce skoncentrujemy uwagę na czynnikach determinujących popyt na pieniądz.
Popyt na pieniądz jest to, mówiąc najkrócej, ilość pieniądza, na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane
oprocentowania obligacji (r - po), czyli od dochodu posiadacza obligacji, otrzymamy koszt przechowywania bogactwa w formie pieniądza: &lt;gap&gt;<br><br>Tak więc koszt posiadania pieniądza (w tym przypadku w postaci gotówki) równy jest nominalnej stopie procentowej (w tym przypadku stopie oprocentowania obligacji państwowych).<br>Podobne, choć nieco bardziej skomplikowane, rozumowanie można by przeprowadzić analizując inne, alternatywne wobec pieniądza, formy aktywów.<br><br>&lt;tit&gt;5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza&lt;/&gt;<br><br>Przechodzimy do analizy popytu na pieniądz oraz jego podaży. Po zdefiniowaniu tych pojęć i wstępnej ich charakterystyce skoncentrujemy uwagę na czynnikach determinujących popyt na pieniądz.<br>Popyt na pieniądz jest to, mówiąc najkrócej, ilość pieniądza, na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego