Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
analizę cyklu życia produktu (Life Cycle Analysis, LCA), która polega na ocenie ekologicznej produktu, dokonanej na podstawie charakterystyki zużycia energii, surowców i materiałów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska we wszystkich fazach jego życia. W ten sposób można określić te fazy cyklu życia, które stanowią największe zagrożenie dla środowiska i szukać alternatywnych rozwiązań.
W krajach Unii Europejskiej analizy LCA prowadzi się już od początku lat dziewięćdziesiątych. W 1992r. przeprowadzono 130 takich analiz w ok. 60 przedsiębiorstwach. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku dzięki wprowadzaniu podejścia ekologicznego i modyfikowaniu pod tym kątem produktów wymaga jeszcze poinformowania o tym konsumentów. Uwzględnia się to w działaniach
analizę cyklu życia produktu (Life Cycle Analysis, LCA), która polega na ocenie ekologicznej produktu, dokonanej na podstawie charakterystyki zużycia energii, surowców i materiałów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska we wszystkich fazach jego życia. W ten sposób można określić te fazy cyklu życia, które stanowią największe zagrożenie dla środowiska i szukać alternatywnych rozwiązań.<br>W krajach Unii Europejskiej analizy LCA prowadzi się już od początku lat dziewięćdziesiątych. W 1992r. przeprowadzono 130 takich analiz w ok. 60 przedsiębiorstwach. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku dzięki wprowadzaniu podejścia ekologicznego i modyfikowaniu pod tym kątem produktów wymaga jeszcze poinformowania o tym konsumentów. Uwzględnia się to w działaniach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego